Familiebehandling i hjemmet

Familiebehandling i hjemmet

Familiebehandling er et tilbud til familier, der har behov for mere omfattende hjælp end familierådgivning. Her er fokus på at opbygge familierelationer samt at skabe tryghed og nærhed i familien.

Der tilrettelægges forløb alt efter de problematikker og behov, der er i familien. Forløbet kan blandt andet indeholde:

• Forældresamtaler
• Familiesamtaler
• Familieaktiviteter med udgangspunkt i at øve sig i de udfordringer som fylder i hverdagen
• Samarbejde med dagtilbud og skole i forhold til at skabe kontinuation i barnets/børnenes hverdag

Hvorfor familiebehandling i hjemmet

Familiebehandling giver mening, når forældre og børn har brug for støtte og hjælp til at ændre deres samvær. Når konfliktniveauet længe har været udfordret i en familie, kan det være en lettelse at få råd og vejledning til at finde nye måder at kommunikere på.

Der tilbydes støtte hvor det giver mening for familien, for eksempel i hjemmet, eller i mere udfordrende rammer udenfor hjemmet. Indsatsen kan også foregå i weekender og i særlige tilfælde også om aftenen.