Marschak-interaktionsmetoden

Hvad er MIM?

Marschak-interaktionsmetoden (MIM; Marschak, 1960) er en struktureret teknik til at observere og vurdere den overordnede kvalitet og karakter af relationen mellem omsorgsperson og barn. Theraplay Institute (TTI; http://www.theraplay.org) ejer ophavsretten til MIM.

Nogle gange opleves det at en enkelt legeobservationsundersøgelse kan skabe positive forandringer i en familie og ikke kræver yderligere og andre gange afhængig af barnets udfordringer, kan det være nødvendigt, at barnet kommer i behandling. Her kan et Theraplay forløb tænkes ind.

 

”VI ER ALLE FØDT TIL AT DELTAGE I HINANDENS NERVESYSTEM”

Daniel Stern


MIM er en struktureret legebaseret observationsmetode. Metoden er meget brugbar når man gerne vil undersøge relationen imellem forældre og barn.

I MIM sætter man fokus på barnets ressourcer og udviklingspotentiale og samtidig fokus på forældrenes evne til at læse og forstå deres barn.

Metoden består af en række enkle legeopgaver, som forældre og barn udfører sammen. Opgaverne er designet til at kunne se den almene forældreadfærd i interaktionen imellem forældre og barn.

Hvordan skaber forældrene struktur, engagement, omsorg, udfordring og legeglæde i samspillet med deres barn. Hvordan støtter forældrene barnet og hvordan respondere barnet på forældrenes tilstedeværelse.

I tilbagemeldinger arbejder jeg ud fra en mentalisereringsbaseret tilgang hvor der arbejdes på at fremme mentaliserings kapaciteten familiemedlemmerne indbyrdes.

Metoden er tilpasset til syv forskellige udviklingsniveauer; nemlig kommende forældre, småbørn, børnehave- og skolebørn, teenagere, hele familien og forældrene alene.

Metoden er i dag koblet op på den relationsbaserede legeterapi Theraplay®, men kan også bruges  i forhold til planlægning af anden form for behandling, og  den bl.a. kan indgå som led i den psykologiske undersøgelse af børn.