Supervision og undervisning

Supervision og undervisning

Supervisionen tilbydes til fagpersoner, både individuelt og i grupper. Jeg tilbyder blandt andet supervision i forhold til:

• Theraplay® og Theraplay-inspireret arbejde
• Neuroaffektiv udviklingspsykologi omsat til pædagogisk praksis, i forhold til sårbare/tidligt skadede/traumatiserede børn og unge
• Samspils- og tilknytningsproblematikker hos børn
• Reguleringsvanskeligheder hos børn

Jeg har tidligere undervist i Docenten.dk, hvor der tilbydes efteruddannelser i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Jeg underviser plejefamilier, primært med fokus på praksisredskaber til bedre at kunne læse, forstå og handle hensigtsmæssigt i forhold til barnets følelsesmæssige alder.