Theraplay for familien

Theraplay® for hele familien

Familien kan ses som et system hvor alle familiemedlemmer helst skal føle sig trygge og på ”sikker grund”. Sådan er det ikke altid. Relationer i en familie kan udfordres med uenighed, konflikter, og ”skæld ud”. Betydningen af det vi som forældre har med os i bagagen, kan komme i spil og dermed udfordre evnen til at kunne se bagom vores børns adfærd.

Nogle gange bliver ét barn i familien problembæreren. Det er det barn som udfordrer såvel forældrene som andre børn i familien, samtidig med at barnet er ganske svært at forstå.


Målet for behandlingen er

  • At familierne bliver bedre til at samarbejde, reflektere og mentalisere overfor hinanden
  • At forældrenes kompetencer i forhold til at læse og forstå deres barn/børn styrkes/fremmes
  • At relationen imellem forældre og børn styrkes i og med forældrene bliver mere bevidste om egne udfordringer i forhold til forældrerollen og hvilken betydning det kan have for deres børns udvikling både positivt og negativt
  • At forældrene bliver i stand til at ændre uhensigtsmæssige handle mønstre overfor barnet/børnene og dermed bryde en begyndende skæv udvikling
  • At forældrene i gruppen kan lære af hinanden og der kan skabes grobund for at udvikle nye relationer med andre forældre, gensidig støtte og få nye perspektiver i forhold til sine børn
  • At familiens ressourcer styrkes og dermed fremme en positiv udvikling
  • At familien bliver løsningsorienteret og i stand til at overføre denne nye viden til praksis