Theraplay koblet med hesteassisteret terapi

Hesteassisteret terapi

Det er ikke en forudsætning at have erfaring med heste eller ridning, da der primært arbejdes med hesten fra jorden.

Oftest kan et forløb strække sig over 10 til 12 gange. Sessions starter altid i stalden hvor børn og forældre lærer at omgås hesten og aflæse dens kropssprog.

Hestens inddragelse i terapien kan forstås som et ekstra element, der kan fremme eller forstærke den terapeutiske proces.  Når den relations baserede legeterapi Theraplay kombineres med hesteassisteret terapi, kan hestens tilstedeværelse medvirke til at minimere angsten for den direkte forpligtende kontakt. Ved den direkte berøring med hesten stimuleres mange sanser blandt andet den taktile sans.

Forskning viser at hestens tilstedeværelse kan mindske stress fysiologisk (ved at reducere koncentrationen af stresshormonet kortisol) og øge tilknytningsresponserne, der udløser hormonet oxytocin, der populært også bliver kaldt det sociale hormon. Hestens nervesystem synkroniserer sig med barnets og omvendt, og der vil kunne skabes rytmer som er beroligende for barn og forældres nervesystem.

Igennem arbejdet med hesten fra jorden, får barnet følelsen af mestring ved at håndtere et stort og tungt dyr, som på sigt fremmer barnets følelse af selvværd og selvtillid. Samtidig udvikler barnet kompetencer til bedre at kunne aflæse egen og medmenneskers adfærd.

Det gør dyrene til fantastiske samarbejdspartnere, i et terapeutisk forløb for alle aldersgrupper.

Der udarbejdes altid mål for behandlingen som løbende evalueres og justeres. Hvis henviser ønsker det kan der udarbejdes en rapport.

Børn og voksne med følgende udfordringer kan have gavn af denne terapi:

Reguleringsvanskeligheder
Udadreagerende
Indadvendte, selvstimulerende og til tider selvskadende
Angst-/stressproblematikker
Posttraumatisk stress
Tilknytningsvanskeligheder
Udviklingstraumer


Se i øvrigt www.horsesense.dk