Individuel terapi

Individuel terapi

Det kan nogle gange være en stor hjælp at opnå bedre forståelse og indsigt i egne reaktioner i hverdagen.

Jeg kan gennem individuel terapi hjælpe med at opklare følgende:

  • Hvorfor reagerer jeg som jeg gør?
  • Hvad handler om mig og hvad handler om mine omgivelser?
  • Hvorfor løber mit temperament af med mig, selvom jeg forsøger at forhindre det?
  • Handler mine reaktioner om min opvækst og de udfordringer jeg har med mig i bagagen?
  • Hvorfor tør jeg ikke tro på mig selv og egne kræfter?
  • Hvorfor bliver jeg angst og overvældet i nye situationer, men også i hverdagen?
  • Hvorfor har jeg ofte lyst til at gemme mig, når jeg møder udfordringer i mit liv?

 

I terapien vil du kunne få hjælp til at finde dine styrkesider og egne kompetencer, så disse kan fremmes og udvikle sig.

Mine terapeutiske tilgange er alsidige men den relationsbaserede legeterapi Theraplay er kernen i mine tilbud.


Nogle gange medinddrages heste eller hunde i terapien, hvor det vurderes fremmende for progression. Nogle gange inddrages Theraplay.

I min praksis arbejder jeg ud fra SE-metoden (Somatic Experiencing®). Denne metode er udviklet af Peter A. Levine og sikrer en struktureret og nænsom tilgang til traumebehandlingen.

Traume Symptomerne sidder fastlåst i kroppen. Det er derfor vigtigt at have kroppen med, når man arbejder med at forløse traumer. SE-terapi inddrager kropslige reaktioner fra det autonome nervesystem og sigter mod at finde ind til personens egne selvhelende kræfter terapien og dermed hjælp til at finde styrkesider og egne kompetencer, så disse kan fremmes og udvikle sig.