Om Familie & Samspil

Her bor vi

På stedet er der skabt de bedste rammer for terapi, i skønne landlige omgivelser.

På vores sted findes mange aktiviteter som appellerer til børns fantasi, blandt andet en dejlig legeplads med udfordringer for børn i alle aldre, en sørøver ø hvor man kan gå på opdagelse, samt en lille sø.

Terapien kan foregå både indendørs og udendørs, afhængigt af hvad der vurderes bedst for klienten/familien. Der er mulighed for overnatning på stedet eller  i nærområdet, hvis dette ønskes i forhold til familieweekender.

Stedet ligger 15 minutters kørsel fra Hillerød


Dyrene på gården

På stedet har vi syv heste og flere hunde. Dyrene kan inddrages i terapiforløb, hvis dette vurderes relevant.

Spørgsmål som kan stilles:

Q:

Hvor længe varer et typisk forløb?

Det er meget individuelt hvor længe et forløb kan strække sig. Mange af de børn og unge jeg møder i min praksis, er meget udfordret i deres følelsesliv og her vil der ofte være behov for et længere forløb. Et længere forløb kan vare optil et år og i enkelte tilfælde op til 1,5 til 2 år. Kortere forløb op til 6 måneder.

Q:

Hvordan defineres barnets følelsesmæssige alder?

Barnets følelsesmæssige alder er nogle gange meget svær at vurdere. Børn der har været udsat for traumer og omsorgssvigt kan springe rundt i aldre og dette er en meget stor udfordring for mange forældre. Ofte kommer vi til at udfordre barnet ud fra dets biologiske alder og overser barnets følelsesmæssige umodenhed. Dette gør at vi som forældre nemt kommer til at udfordre barnet langt mere end det kan kapere. Børnene kan reagere meget forskelligt når de presses. Nogle børn reagerer ved at blive ”babyagtige” og andre bliver udadreagerende og voldsomme i deres adfærd. I legeobservations undersøgelsen MIM vurderes barnets følelsesmæssige alder og ud fra denne observation planlægges behandlingsforløbet.

Q:

Kan teenagere have gavn af Theraplay forløb?

Alle mennesker som har haft en traumatisk opvækst vil kunne profitere af et Theraplay forløb. Disse mennesker har ofte store reguleringsvanskeligheder som kan være generende og nærmest invaliderende i hverdagen. Nogle af disse mennesker har meget svært ved at mærke sig selv og sætte ord på følelser og kommer til kort kognitivt, når man spørger indtil, hvad de mærker og føler. Manglende evner til at regulere sig selv bliver mere iøjefaldende jo ældre man er og omgivelserne kan tænke:
”Han gør det bare for at få opmærksomhed”, ” Når man har den alder, burde man kunne.”, ” Der må også være konsekvens af handlinger”

Q:

Kan voksne have gavn af et Theraplay forløb?

Når man bliver forældre, kan ens egen opvækst komme i spil og man kan komme til at gentage den forældre adfærd som man som barn bestemt ikke brød sig om. Nogle af de forældre jeg møder i min praksis, er bevidste om at det er svært for dem at regulere sig selv i forhold til deres barn. Her kan et forløb med Theraplay være meget hjælpsomt og være fremmende for at udvikle reguleringskompetencer. Her gribes terapien an ud fra de voksne problematikker som udfordrer og her kan hesten inddrages i terapien hvis dette vurderes relevant.

Q:

Kræver det noget af mig som forældre at deltage i et Theraplay® forløb med mig barn?

At være i et terapeutisk forløb er krævende for både barn og voksen. Nogle af de børn som jeg møder i min praksis, fx plejebørn, har ofte været udsat for store svigt i deres opvækst, som har skabt modstand og mistillid til voksne. At skabe tillid til verden, hos et sådant barn er krævende og tager tid. Det er barnets modstand og afvisning problematik i relationen som er utrolig krævende og til tider opslidende for barnets omsorgsperson. I min behandling har jeg fokus på at støtte forældre/plejeforældre igennem forløbet ved fx opringninger, mails m.m. for at de kan holde til et længerevarende Theraplay® forløb.

Q:

Hvad er forskellen på en psykoterapeut, psykolog og en psykiater?

En psykoterapeut har taget en uddannelse i psykoterapi på et privat uddannelsessted.
En stor del af uddannelsen til psykoterapeut indebærer at man selv går i terapi. Som psykoterapeut kan man være medlem af psykoterapeutforeningen som er et kvalitetsstempel for en høj faglighed i forhold til at yde psykoterapi. En psykolog som har læst psykologi på universitet, har ikke nødvendigvis en psykoterapeutisk uddannelse. Som psykiater har du en uddannelse til læge, samt en specialuddannelse i psykiatri, altså behandling af psykiske sygdomme hovedsageligt igennem medicin.

Referencer:

Sanne Lundberg er en rigtig god samarbejdspartner. Hun har en enorm faglighed der både kommer til udtryk i hendes statusskrivelser, i hendes deltagelse ved netværksmøder og i løbende drøftelser omkring sagerne. Sanne har en stor forståelse for den socialfaglige sektor og de behov og fokus punkter der er for socialrådgiverne. Udover det er Sanne nysgerrig og opsøgende på de bedste tiltag. Også selv om det betyder at hun skal udfordre sig selv og lærer noget nyt.

Det bedste ved at samarbejde med Sanne er at hun er imødekommende og går langt for samarbejdet og udviklingen via hendes indsats.

Er samarbejde jeg har nydt godt af og håber flere kommer til at opleve.

Tommy Jochim-Vitcetz myndighedssocialrådgiver, Køge kommune

Pigerne kom på skift og nogle gange sammen og efter 2-3 sessions var jeg til tilbagemelding og supervision. Her gennemgik vi videoen og talte om hvad jeg kunne gøre i forhold til at regulere pigerne.

Det har virkelig hjulpet mig i mit arbejde, med hvordan jeg skulle arbejde med pigerne. Allerede efter få gange kunne vi mærke forbedringer. Vi har været utrolig heldige at kommunen har givet tilskud til at vi har kunne færdig gøre forløbet. Terapien har fået lukket de "fleste huller" hos vores to meget udfordrede piger.

Et år efter at Theraplay behandlingen sluttede har jeg nu søgt om at pigerne kan komme til Sanne og få et forløb med hesteassisteret terapi, som virkelig kunne være en god forlængelse af Theraplay forløbet.

Lene Fynbo

Da jeg først mødte Sanne Lundberg, var det et fantastisk dejligt og varmt menneske der hilste på os. En gang om ugen kom Sanne hjem til os i ca 8 mdr. Først tænkte jeg at det ikke kunne hjælpe os, men jeg blev mere og mere overbevist som tiden gik. Det virkede med Theraplay.

Vi er ikke i mål endnu, men vi er på rette spor grundet Sannes professionelle hjælp. Af hjertet tak til Sanne. Vores lille plejesøn var ved opstart lukket inde i sin ”egen lille bobbel”, ukritisk i mødet med fremmede. Han kunne ikke mærke sig selv og han kunne ikke ned regulere selv.

Jane Jensen