Er der mon noget galt med Anton?

Er der mon noget galt med Anton?

Jeg har længe funderet over at skrive en artikel over et længerevarende behandlingsforløb med Anton, hvor alle mine terapeutiske metoder beskrives.

I nedenstående beskriver jeg kort Antons start på livet.

Anton henvises da han er 2,5 år gammel og beskrives som følgende:

Da S blev født oplevede forældrene et barn som var vigende i kontakten, gennemgående meget urolig og svær at regulere. De kunne ikke få S til at indgå i en gensidig kontakt, og de oplevede ikke at S var i stand til at imitere. De oplevede mest et stresset,småklynkende og uroligt barn.

Mor fortæller, at hun var meget trist og nærmest deprimeret og hun måtte efter kort tid opgive med at amme S. Mor beskriver at hun manglede energi og overskud og S opholdt sig mest hos sin far. Begge forældre giver udtryk for, at S til sidst bare hang på sin fars arm og at de til sidst opgav at indgå i kontakt med ham. De har været meget i tvivl om S kunne høre og se. S er blevet undersøgt  i forhold til hørelsen som er vurderet normalt. Han er ikke undersøgt i forhold til  sit syn.

Begge forældre fortæller, at de var stressede da S blev født. Graviditeten og fødslen var meget problematisk.

Det forlyder fra tidligere sundhedsplejerske journal, at hun ikke var bekymret for S`s  trivsel da han var 12 måneder.

Jeg håber snarest at kunne bringe hele min case. Jeg vil koble teori til praksis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *